Bigkool 2016

MENU

Video khắc phục cài đặt trực tiếp file apk

     
Vì lý do bảo mật, nhiều máy Android không cho cài đặt trực tiếp file apk được. Video này sẽ giúp các bạn cài trực tiếp game bigkool 2014 và các ứng dụng khác từ file apk